değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Flow Oriented Layout

  Layout Planlama ve Tasarımı

  StCC , müşterilerinin kayıplarını sürdürülebilir şekilde yönetmelerini sağlayacak donanımları sunar. Mühendislik birikimi ve yetenekleri StCC nin en güçlü yanıdır. Bu gücü ile birlikte Yalın, Altı Sigma kavramlarını Proses Mühendisliği deneyimi ile birleştirerek şirketlerin teoriden pratiğe geçiş zorluklarında mock-up, prototip, layout çözümleriyle uygulama mühendisliği desteği veren tek danışmanlık şirketi  dir. 

  StCC müşterileri için mevcut yerleşimlerini inceleyerek alan kullanım verimini en üst düzeye çıkaran, yerleşim nedenli kayıplarını minimize edecek  Akış Odaklı Layout tasarımları yapar bu tasarımların hayata geçmesini sağlar.

  StCC nin temel hedefi, müşterilerinin birim zamanda ürettikleri ürün miktarlarını artırmaktır. Birim zamanda üretilen ürün miktarını artırmak için StCC, üretim sürecini olabildiğince sadeleştirmek, bazı faaliyetleri birleştirmek, üretim esnasında karşılaşılan ve ürüne değer katmayan  unsurları ortadan kaldırmak ve bazen de yapılan işe ait faaliyetlerin yapılışını başka bir yöntemle değiştirmek gibi yollara başvururlar. Gösterilen tüm bu çabalar, üretim sistemini iyileştirmek ve rekabet ortamında müşterilerin rekabet gücünü arttırmak içindir. Bu doğrultuda STCC müşterilerinin tesis içindeki ürün değer akışını hızlandırarak birim zamanda üretim miktarlarını arttıracak ve maliyetlerini azaltacak yöntemleri geliştirir.

  Akış odaklı layout, işletme ve tüm donanımlarını değer akışına göre planlamanın elementidir. StCC, nin tanımladığı şekliyle layout makina ya da donanım yerleşim planı değil, akışın yönetim planıdır ve akışı etkileyen herşey bu planın bir parçasıdır.

  Üretim için planlanmış prosesler ve müşteri takt’ı layout tasarlama sürecinin girdileridir. Hedef bu girdilerle sistemi olabildiğince etkin ve verimli çalıştırabilmektir. Bu doğrultuda müşterilerin ürettikleri ürünlere ve üretim kapasitelerine bağlı olarak dört tarz çözüm önerir:
  1- Sabit yerleşim düzenli layout: kimyasal tesisler, enerji merkezleri gibi..
  2- Proses odaklı layout: Çok düşük miktarlı ve çok değişken ürünler için
  3- Hücresel Üretim Sistemleri: Değişken müşteri takt’larına karşı yüksek üretkenliği koruyabilme
  4- Akış Odaklı Layout: üretilecek ürünün proses adımlarına göre planlanmış, ürün odaklı yerleşim.