değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Yalın Üretim

  Yalın Üretim Sistemleri

  En uç performansın yolculuğu;

  Yalın Üretim, şirketlerin yalın yolculuğunun en bilinen biçimidir.  Yalın üretim felsefesinde kayıpların sürekli olarak azaltılıp minimize edilmesi ilkesi benimsenmiştir. Sonunda şirketin tüm değer zinciri içerisinde kayıplarından arınarak yalnızca katma değer yaratan yalın bir şirket olması hedeflenmiştir.

  StCC çözüm ortağı olduğu müşterilerinin vizyon, misyon ve değerleri ile uyumlu şirketlerin kurumsal kimliğine uygun özgün, hiyerarşik yalın üretim sistemleri tasarlar. Bu sistemlerin sürdürülebilir uzun soluklu olabilmeleri, şirketlerle birlikte otonom olarak gelişebilmeleri için gereken yalın araçlarını ve aktif destek elementlerini şirketlerin benimsediği yalın  ilkeleri ile ritmik uyumlu olarak yapılandırır.

  StCC çözüm ortağı şirketlerin Yalın Kültürünü, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya Neden, Nasıl mantık uyumu içerisinde yapılandırmalarına destek verir.

  StCC bu çalışmalarında çözüm ortağı olduğu şirketlerin kurumsal kültürünü ve DNA sını temel alarak o yapıya uygun özgün Yalın İlke ve Elementlerini kurgular.

  StCC bu çalışmaları yaparken aynı zamanda çözüm ortağı olduğu kurumun teknik altyapısını geliştirir. Çalıştığı şirketin mühendislik teknik altyapısını uluslararası yetkinliğe taşır. Çözüm ortağı olduğu şirketi geleceğe taşıyacak sertifikalı yalın mühendislerini yetiştirir.

  StCC aynı zamanda yalın elementlerini tekil olarak uygulamaya çalışan ve Yalın Kültürü yapı içerisine bir türlü entegre edip bütünlüğü oluşturmakta güçlükler yaşayan şirketlere de revizyon ve delta güçlendirme programları ile destek olur.