değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • tpm award

  TPM - Toplam Üretken Bakım

  TPM, özgün bir Japon yönetim sistemidir. 1950 ve 1960 yılları arasında ABD’de çok popüler olan Koruyucu Bakım (PM) prensiplerinin, JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance tarafından, sistemli bir biçimde geliştirilmesi ile 1971 yılında ortaya çıkmıştır.

  TPM,

  StCC çok uluslu deneyimleriyle müşterilerinin kurumsal özelliklerine uygun yapılandırılmış TPM hiyerarşisini planlar. Makine-İnsan ara yüzünün etkinliğini arttırarak müşterilerinin kaynaklarının kullanım etkinliği arttırmalarına destek verir. İstendiğinde müşterilerini JIPM tarafından 5 aşamalı olarak tasarlanmış Uluslararası TPM ödüllerine hazırlar.