değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Metod ve Proses Mühendisliği

  Metod ve Proses Mühendisliği

  Şirketler, güçlü R&D ile müşteri tarafından beğenilen ürünleri geliştirirler. Gelişmiş ve güçlü Metot ve Proses Mühendisliği ile ise şirketler kaliteli ve ucuz ürünleri üretirler.

  StCC en güçlü yanı olan mühendislik yetkinliklerini ve deneyimi ile müşterilerine uluslararası  mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Verdiği danışmanlık hizmetleri ile müşterilerinin üretim proseslerini optimize eder.

  StCC müşterileri için U, L, S tipi hücresel üretim birimlerinden FreeFlowDriven ve Cycle Time  Driven montaj hatlarına kadar uzanan yelpazede değişken Takt’ larda kayıpsız uyumlu  montaj bantları için mühendislik hizmetleri vermektedir. 

  StCC öğrettiği mühendislik teknikleri ile şirketlerin çalışanlarının mühendislik becerilerini en üst seviyeye ulaştırmayı hedefler. Bugüne kadar yetiştirdiği onlarca mühendis dünyanın en iyi şirketlerinde takdir görmeleriyle StCC’ nin başarılarını çoktan kanıtlamışlardır.

  StCC TPM, Yalın Altı Sigma kavramlarını Proses Mühendisliği deneyimi ile birleştirerek şirketlerin teoriden pratiğe geçiş zorluklarında mock-up, prototip, ramp-up çözümleriyle uygulama mühendisliği desteği veren ilk ve tek danışmanlık şirketi dir.  

  Sahada Mühendislik Çalışmalarında 4 M Kontrol Listesi

  Man - İnsan   Machine - Makine   Material - Malzeme   Method - Metod  
  - Standartları takip ediyor mu?   - Üretim gereksinimlerine uygun mu?   - Hacimde hata var mı?   - Çalışma standartları yeterli mi?  
  - Çalışma verimliliği kabul edilebilir mi?   - Proses yapabilirliği yeterli mi?   - Oranda hata var mı?   - Çalışma standartları iyileştirilmekte mi?  
  - Sorunlar karşısında duyarlı mı?   - Yağlama yeterli mi?   - Tanımda hata var mı?   - Güvenli bir metod mu?  
  - Sorumluluk sahibi mi? (Güvenilirmi?)   - Muayene yeterli mi?   - İçine başka şeyler karışmış mı?   - İyi ürün sağlayan bir metod mu?  
  - Kalifiye mi?   - Mekanik sorunlar nedeniyle operasyon sık sık duruyor mu?   - Envanter seviyesi doğru mu?   - Etkili bir metod mu?  
  - Deneyimli mi?   - Makine hassasiyeti yeterli mi?   - Malzemede atık var mı?   - İş sıralaması doğru mu?  
  - Doğru işle görevlendirilmiş mi?   - Garip sesler çıkartıyor mu?   - Malzeme yeterli mi?   - İş düzeni doğru mu?  
  - Gelişmeye istekli mi?   - Yerleşim doğru mu?   - Çalışma yöntemine uyulmakta mı? - Sıcaklık ve nem doğru mu?  
  - İyi insan ilişkileri kurabiliyor mu?   - Ortam ve makineler yeterli mi?   - Düzen yeterli mi?   - Havalandırma ve aydınlatma yeterli mi?  
  - Sağlıklı mı?   - Çalışma sırasında herşey olması gerektiği gibi mi?   - Kalite standardı yeterli mi?   - Önceki sonraki proseslerle yeterli bağlantı var mı?