değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • L- TTM® / Lean Time to Market®

  L- TTM® / Lean Time to Market®

  Yüksek rekabet gücüne sahip yenilikçi şirketleri, yeni ürün geliştirme ve gerçekleştirme süreçlerinin çevrim sürelerini:

  - Rekabetçi pozisyonlarını desteklemek
  - Karlılıklarını arttırmak
  - Minimum yatırımla kısa zamanda yüksek karlı sonuçları elde edebilmek için sürekli iyileştirmek çabasındadırlar.

  Çevrim sürelerinde anlamlı büyüklükteki belirgin iyileştirmeler daha hızlı çalışarak değil, prosesleri doğru yapılandırarak, prosesleri iyileştirerek ve kanıtlanmış doğru teknikler ile araçları kullanarak elde edilir.

  TTM’in şirketin gereksinimlerine uygun karşılık verecek şekilde yapılandırılması, içeriği şirketin ürettiği ürünlere uygun iyileştirlmiş prosesler, tasarlanmış doğru performans metrikleri ve bu metriklerin düzenli izlenmesi sonucunda:

  - Yeni ürünlerin geliştirme ve gerçekleştirme süreçlerinde yaklaşık %50
  - Pazara sunulan ürünlerin 0 saat hatalarında ise yaklaşık 1 sigma seviyesinde kalite artışı gözlenmiştir.

  Amacımız: 

  Şirketinizdeki yeni ürünlerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesindeki çevrim süreçlerinden kaygı duyan bir çalışan olarak aşağıda bir kısmı tanımlanan ama sizin daha da arttırabileceğiniz sorularınıza cevap bulmaktır:

  - Çevrim sürelerinin oluşmasında benim rolüm ne?
  - Hangi kaynaklar gerekli?
  - Ne zaman bir uzmanın desteği tavsiye edildi?
  - Hangi alanlarda ne kadar eğitim gerekir?
  - Şirketim TTM’in sağlayacağı katkıyı biliyor mu?
  - L-TTM Yalın Üretim, TPM ve 6 Sigma ile uyumlu mu?
  - Şirkette Çevrim Sürelerindeki gecikmelerden kaynaklanan gizli kayıplar ne kadar?


   Biliyor musunuz?

  - Şu an yürütmekte olduğunuz yeni ürün geliştirme projelerinin bir aylık gecikmelerinin ya da projelerin bir ay önce tamamlanmalarının parasal karşılığını biliyor musunuz? Bu bilginin kesinliği sizin yürüttüğünüz bir çok projenin zaman, maliyet, harcama ve harcanan performanları yönetmenizi ve projeler arasındaki öncelikleri daha iyi belirlemenizi sağlayacaktır.
  - L-TTM’in etkili kullanımı ile birlikte şirketinizin hangi Temel Performans Göstergelerinin (KPI) gelişeceğini biliyor musunuz?
  - L-TTM süreçlerinin etkinliği ile birlikte kalitenin de iyileşeceğini,
  - R&D bölümlerinde ne kadar iş yükü olduğunu, kapasitenizin doluluk oranını; aslında R&D kapasitesinin dağılımındaki dengesizliklerin projelerde gecikmelere neden olduğunu,
  - Yeni ürünlerin yatırım sürelerinin aslında projenin süresinin uzamasının temel sebebi olmadığını,
  - Yeni ürün geliştirme proseslerinde çalışan proje takımlarının yönetilmesindeki eksikliklerin ne kadar gecikmelere yol açtığını,
  - Geçmiş projelerde yapılan hataların defalarca tekrarlandığını ve bunun sonucu şirketin kayıplarını biliyor musunuz?

  L-TTM’ in Etkin Olarak Kullanıldığının Göstergeleri

  - Her projenin bir proje lideri ve birlikte çalıştığı bir takımı vardır.
  - Projeler Gannt Şemaları ile izlenmekte ve önemli adım taşları herkes tarafından bilinmektedir.
  - Mühendisler çalışma zamanlarını farklı projelere göre ayrıştırmışlardır.
  - Projelerdeki öncelikler, düzenli bir biçimde yönetilmektedir.
  - Çalışanlar çok az “yapmaya vakit bulamadım.” Cümlesini kullanmaktadır.
  - Proses kuyrukları daha çok model atölyeleri, simulasyon testleri ya da test laboratuvarlarında oluşmaktadır.
  - Projelerin zamanında tamamlanacağına ait genel bir hava vardır.
  - Proje toplantılarına katılım yüksek ve toplantı süreleri oldukça kısadır.
  - Seri üretim başlangıç öncesinde şartlı kabul adetleri azalmıştır.
  - Üretim bölümü başından itibaren projenin içerisindedir.
  - Tedarikçi bir kol mesafesi kadar yakındadır.
  - Proje metrikleri düzenli olarak izlenmektedir.
  - Prosesler kontrol altındadır.
  - Yeni ürün toplantıları mahkeme formatından uzaklaşmıştır. Katılımcılar proaktiftir.

  Şirketiniz İçin L-TTM Gerekli mi?

  - Şirketinizin finansal performansında pazara yeni sunduğunuz  ya da sunacağınız ürünlerin ürün geliştirme ve gerçekleştirme çevrim süreleri doğrudan etkili mi?  
  - Rakiplerinizin pazara sundukları yeni ürünlerin pazara giriş hızları ile ilgili kaygı duyuyor musunuz?
  - Bugüne kadar pazara geç girerek rakiplerinize üstünlük kaptırdığınız ürünleriniz oldu mu? Bu durumdan şirketinizin pazar payını etkiledi mi? Finansal kayıpları oluştu mu?
  - Organizasyonunuzun CEO/ Genel Müdürü, TTM’i bir fırsat olarak görüp destekler mi?  CEO/Genel Müdürünüz L-TTM metriklerinin sonuçlarını belirgin bir şekilde takip eder mi?

  Yukarıdaki soruların her birine  “Evet” yanıtını veriyorsanız şirketiniz yeni ürünlerini pazara sunma performansını geliştirme ihtiyacı duymaktadır diyebiliriz.