değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Yalın Six Sigma - Sarı Kuşak Eğitim Programı

  Yalın Six Sigma - Sarı Kuşak Eğitim Programı

  Sarı Kuşak sertifikasyonun da  genel bilgilendirme amaçlı verilen 2 günlük eğitimde DMAIC adımlardan ve bu adımların içeriklerinden bahsedilmektedir. Bu eğitim daha six sigma sigma projelerinde görev alacak çalışanlar için uygundur.

  Yalın Six Sigma programı, D-M-A-I-C hiyerarşisinde yürütülen Yeşil Kuşak ve Kara Kuşak proje takımlarında görev alan çalışanları, bu projelerde aktif rol almaları için hazırlamayı hedefler.

  Program içerisinde, Yalın Six Sigma nın tüm kavramları, D-M-A-I-C takım çantası içerisindeki tüm araçlar katılımcılara tanıtılmaktadır.

  Eğitim müfredatı, program süresince bir problem çözme stratejisini modelleyerek ilerlemektedir. Grup çalışmaları, verilerle alıştırma egzersizleri, katılımcıları eğitimin sonunda yalın six sigma takımlarındaki Sarı Kuşak rollerine hazırlayacaklardır.

  Aynı zamanda Sarı Kuşaklar, şirketlerindeki RIE (Kaizen / Rapid Improvement Event) projelerini de başarıyla yönetip yürütebilecek deneyim ve becerilere sahip olacaklardır.

  Eğitim sonunda yapılan sınav sonrasında 70 ve üstü not alan katılımcılara "Altı Sigma Sarı Kuşak Sertifikası" verilmektedir. 


  yalın six sigma sarı kuşak sertifikasyon eğitimi