değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • tpm award

  tpm award

  TPM, özgün bir Japon yönetim sistemidir. 1950 ve 1960 yılları arasında ABD’de çok popüler olan Koruyucu Bakım (PM) prensiplerinin, JIPM Başkanı Seichi Nakajima tarafından, sistemli bir biçimde geliştirilmesi ile 1971 yılında ortaya çıkmıştır.

  TPM, Günlük üretim faaliyetleri içinde, çalışanların tamamının katılımını gerektiren, Operatöre üzerinde çalıştığı makina veya ekipmanın otonom (kendi kendine yeten) bakım sorumluluğunu da getiren, Arızaları önleyen, Makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye çıkaran yeni bir işletmecilik yaklaşımıdır.

  TPM Ödülleri, JIPM tarafından ortaya konulan TPM modelinin uygulanış seviyesinin sorgulandığı bir belgelendirme yöntemidir.

  TPM uygulamalarını ileri seviyeye taşıyan kuruluşlar JIPM tarafından ödüllendirilmektedir.

  JIPM’den ödül kazanan şirketlerin müşterileri karşısında saygınlıkları ve güvenilirlikleri arttığı gibi, şirketler TPM kapsamında yapmakta oldukları çalışmaların getirileri ile birçok verimsizlikten kurtulmuş, maliyetlerini dünya çapında rekabetçi düzeye indirmiş olurlar.

  Bu zamana kadar TPM i başarıyla uygulayan ve JIPM ödülünü alan yaklaşık 250 şirketin elde ettiği sonuçlar:

  -       Üretkenlik Artışı                                             %50

  -       Makina Arızalarında Azalma                      %99,5

  -       Ürün Hatalarındaki Azalma                        %90

  -       Müşteri Şikayetlerinde Azalma                  %75

  -       Bakım Maliyetindeki Azalma                      %30

  -       Yarı mamul Stoklarındaki Azalma             %50

  -       Enerji Kullanımındaki Azalma                    %30 

  -       İşçi  Önerilerindeki Artış                               100 Kat 

   

  TPM’de StCC Farkı

  -          TPM hizmetlerinin JIPM/JMAC uslubu ile verilmesi

  -          8 Ana Sütün’da dengeli gelişme için JIPM/JMAC     kaynaklı “know-how”

  -          Sahada uygulama danışmanlığı – Yaparak Öğretme

  -          TPM kapsamında ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimlerin verilebilmesi

  -          İşbaşı eğitim materyallerinin tasarımı

  -          Uluslararası elit mühendislik deneyimi ile Türkiye koşullarına uygun uygulama tecrübemiz


  JIPM usulü TPM 5S temelleri üzerinde yükselen 8 sütunla yapılandırılmıştır. Bu sütunlar:

  TPM Sütunu Amacı İçeriği

  Kobetsu Kaizen

  İnsan ve Makina veriminin sürekli yükseltilmesi

  -       Maliyet/Kayıp matrisinin hazırlanması
  -       Kaizen görevlerinin tanımlanması
  -       Maliyet yapısının izlenmesi
  -       Sonuçların konsolidasyonu

  Otonom Bakım

  Makina operatörlerinin kullandıkları makinaları iyi tanımalarını sağlamak
  Organizasyona, 'Benim Makinam' prensibini benimsetmek

  -       Otonom bakımın 7 adımını uygulama

             1.  Temizlik ve Kontrol
             2.  Karşı Tedbirler
             3.  Geçici Standartların Oluşturulması
             4.  Eğitim ve Genel Kontrol
             5.  Otonom Kontroller
             6.  Standardizasyon
             7.  Tam Otonom Bakım

  -       Operatörlerin bakım becerilerinin geliştirilmesi
  -       Operatörlerin proses becerilerinin geliştirilmesi

  Planlı Bakım  

  Arızaları Önlemek
  Ekipman etkinliğini düşüren faktörlere karşı faaliyetleri yürütmek

  -       Planlı Bakım sisteminin oluşturulması
  -       OB 'in desteklenmesi
  -       Bakım veri toplama sisteminin oluşturulması
  -       Bakım maliyetlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi

  Kalite Bakım

  Yerinde kaliteyi üretmek
  Kalite yönetimini yürütmek
  Kalite kayıplarını önlemek

  -       Kalite yönetim sürecini geliştirmek
  -       Müşteri şikayetlerini azaltmak
  -       Hurda ve yeniden işlemi azaltmak
  -       Paka Yoke' i yaygınlaştırmak

  Eğitim

  Tüm çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi

  -       Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
  -       Eğitim politikalarını oluşturmak
  -       Eğitim yerlerini oluşturma
  -       Eğitim planlarının yürütülmesini sağlamak

  Erken Ürün, Erken Ekipman Yönetimi

  Yeni bir ürünü ya da yeni bir donanımı devreye alırken karşılaşılan kayıpların önlenmesi

  -       R&D süreçlerinin geliştirilmesi
  -       Donanım tedarik süreçlerinin geliştirilmesi
  -       İşletmenin kurumsal kütüphanesinin oluşturulması

  Ofislerde TPM

  Ofislerde ve diğer destek süreçlerinde kayıpların önlenmesi

  -       Ofislerde Otonom Bakımın 5 adımı
  -       Ofislerdeki proseslerin iyileştirilmesi
  -       Kaizen uygulamaları ile ofislerde kayıpların önlenmesi

  Sağlık, İş Emniyeti, Çevre

  Sağlıklı, emniyetli ve çevreye saygılı bir işyerini oluşturmak

  -       Kazaların önlenmesi
  -       Kaza risklerinin belirlenmesi ve giderilmesi
  -       İş istasyonlarındaki ergonomik koşulları geliştirmek
  -       Çevreyi kirletmemek
  -       Enerji verimliliğini arttıracak faaliyetleri organize etmek