değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • temel yalın

  Yalın Üretim Sistemleri Uzmanlık Programı

   

  Bu programın amacı, çalıştıkları işyerlerinde Yalın Üretim Teknikleri ve Araçlarını uygulayarak gören ve iyileştirme faaliyetlerini yöneterek değişim sağlayabilen Yalın Üretim Uzmanları yetiştirmek ve Yalın Üretim kültürünün kuruluş içinde yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

  Bu eğitim programları ile birlikte şirketlerin beyaz yakalı çalışanları, Yalın Üretimin temel ilke ve prensiplerinin kavrayarak çalıştıkları şirketlerde neden nasıl ilişkilerine dayalı hiyerarşi içerisinde hangi alanlarda hangi kayıpları azaltarak ne kadar iyileştirme potansiyeli yaratabileceklerini yönetebilecek seviyeye geleceklerdir.

  Yalın Üretim araçlarını uygulamak isteyen üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar için hazırlanmış paketlerle şirketlerin tüm çalışanlarının aynı algılama seviyesine gelmeleri ve aynı ritim ile çalışmaları hedeflenmiştir.

  İçerik:

  ·             Yalın Üretim sistemlerinin tanımı, Yalın Üretim anlayışı

  ·             Yalın Üretimin ilke ve prensipleri

  ·             Yalın Üretim ilkeleri ve araçları matrisi, ilke ve araçlar arasındaki korelasyonlar

  ·             Takt, CT, Lead Time ve WIP yönetimi

  ·             Değer Akışının Haritalandırılması

  ·             QA Matrisi, P-M Analizi

  ·             Akış Odaklı Layout: U, S, L tipinde üretim şekilleri

  ·             Ölçeklendirilmiş, Seviyelendirilmiş Üretim,

  ·             Kanban, Milkrun, FIFO

  ·             Hızlı Model ve Ekipman Dönüşümü: ECRS, Poka Yoke

  ·             Standart İş,

  ·             Proses Analizi ve Proses Assesment 

  ·             Sürekli ve Sürdürülebilir İyileştirme

   


  Eğitimin Süresi

   

   

  Yalın Üretim Araçları Paketi  4  Modül olarak hazırlanmış ve toplam 8 gündür. Her Modül 2 günlük bir sınıf çalışmasından oluşmaktadır. Uzmanlık Programı, baştan sona yalın simulasyon oyunları kurgusu içerisinde geçmektedir. Katılımcılar bu simulasyonlarda takımlar halinde Üretim Sistemlerini geleneksel yöntemlerle ve Yalın Üretim Teknikleri ile karşılaştırarak öğrendikleri teorik bilgileri karşılaştırmaktadırlar. 

  Katılımcı Profili

   

  Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Üretim Mühendisleri, Metod ve Proses Mühendisleri, Üretimden Sorumlu Formen ve Takım Liderleri.

   

  Eğitimin Amacı

   

   

  Bu eğitim temel amacı şirketlere Yalın Dönüşüm yolculuklarında sorumluluk alacak Yalın Uzman ve Koordinatörleri yetiştirmektir. Bunun yanısıra bu uzmanlık programını tamamlayan katılımcıların çalıştıkları şirketlerde yalın üretim araçlarını diğer çalışanlara da öğretebilecek seviyeye gelmeleri beklenmektedir.   Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.