değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • FME(C)A Eğitimi

  FME(C)A Eğitimi


  FME(C)A bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek için hataları olasılıklarına ve benzerliklerine göre sınıflandıran bir ürün geliştirme ve proses yönetim aracıdır.

  FMEA’nin temel fikri hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları önceden farkederek önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerini değerlendirmektir. Böylece üretim aşamasında çıkabilecek olası kontrol ve hata maliyetlerinden kaçınılabilir ve şirketlerin toplam maliyetleri azaltılabilir. Sistematik bir yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle ayrıca tasarım hatalarının yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanması önlenir.

  Olası hatalarla ilgili analiz ikiye ayrılır. İlki hata türlerinin ve etkilerinin analizi; ikincisi ise, bu hata türleri ve etkilerinin kritiklik analizidir (CA).

  FME(C)A türleri:

  Konsept (Sistem) FMEA

  Tasarımdan önce önerilen konseptin fonksiyonlarının olası hatalarını, sistem ve alt sistemleri ile bu alt sistemlerin birlikte etkileşimleri sonucu ortaya çıkabilecek hataları inceler.

  Dizayn FMEA

  Tasarımdan kaynaklanabilecek olası hataları üretim proseslerindeki düzenlemelere başlamadan önce belirler. Üç aşamalıdır: sistem, alt sistem ve parça bazında işlenmelidir.

  Proses FMEA

  Üretim aşamaları sırasındaki olası hataları belirler. Aynı zamanda tasarımın üretilebilirliği ve bu karakteristiklerinin olası hatalara olan yansımasını da inceler.

   

  Dizayn FMEA da yapılan kritiklik analizi (CA) ile kritik parçalar, Proses FMEA yapılan kritiklik analizi ile ise kritik prosesler belirlenir.

   

  Eğitimin İçeriği:

  -   FMEA ya giriş

  -   Konsept, Dizayn, Proses FMEA

  -   FMEA Proses Döngüsü: Hata Türü, Şiddeti, Olma Olasılığı ve Keşfedilebilirliği

  -   RPN sıralaması ve önlemler

  -   CA Analizi

  -   Soru kalıpları

  -   FMEA Geliştirme Araçları: Proses Haritaları, Sınır/Blok Diyagramları, Etkileşimler Matrisi

   

  Eğitimin Süresi

   

  Eğitim Süresi 2 gündür. 

   

  Katılımcı Profili

   

  Üretim Mühendisleri, Metod ve Proses Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, İlk Kademe Üretim Yöneticileri, Teknisyenler. 

   

  Eğitimin Amacı

   

  Bu eğitim, doğru ve hatsız ürünü üretmenin doğru kriterlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bunun için üründeki olası hataları daha tasarım aşamasında keşfedip bu hataların etkilerini bulmayı hedefler. Bu olası hataların olma olasılıklarını ve kolay keşfedilebilirliğini öğretmek, bu eğitimin temel amacıdır.