değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Flow Oriented Layout

  Akış Odaklı Layout Eğitimi

  Günümüzde işletmeler üretim maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerinin artırmak için uygun yerleşim planları yapmak zorundadırlar. Çünkü:

  1.            Arazi, bina ve tesis maliyetleri üretilen ürünlerin üzerinde maliyet baskısı oluşturmaktadır.

  2.            İşletme içerisindeki yerleşimlerdeki hatalar  inanılmaz  taşımalara yol açmaktadır.  Bu da prosesler arasındaki malzeme taşıma süreleri ve bu sürelerin toplam üretim süresi içerisindeki oranlarına etki etmektedir. Dolayısıyla ürünlerin üzerinde gereksiz maliyet yükleri oluşturmaktadır.

  StCC ye göre layout, yerleşim planı değil; değer akışının görselleştirilmesi ve yönetilmesidir. Birim zamanda üretilen ürün miktarını arttırmak, üretim proseslerini olabildiğince sadeleştirmek, olası tüm prosesleri birbirlerine olabildiğince yaklaştırmak ve bire bir akışı sağlayacak koşulları oluşturmak StCC nin müşterileri için yürüttüğü Layout çalışmalarının odak noktasıdır..

  StCC, müşterileri için geliştirdiği Layout çalışmalarında amaç, öngörülen kapasite ve kalite gereklerini en ekonomik biçimde karşılayan Yalın Üretim veya hizmet sistemini gerçekleştirmektir. Bir başka ifade ile sistemin performansının en üst seviyeye çıkararak üretim maliyetlerini olabildiğince azaltacak değer akış planını geliştirmektir.

  Bu ana fikir çerçevesinde hazırlanan eğitim paketi konu başlıkları ve içeriği şöyledir:

  -      Üretim Sistemleri ve Üretim Oranları

  -      Dizayn ve Operasyonlar

  -      Man, Machine & Material etkileşimleri

  -      Rasgele Olaylar: Aksamalar, Kesintiler, Varyasyonlar

  -      Priorityrule methods (Öncelik Kuralı Yöntemleri)

  -      Euklide Uzaklığı, Manhattan Uzaklığı, Maksimum Uzaklık

  -      Üretim Alanının Organizasyonu

  -      Malzeme Akışı ve Lojistik

  -      Hatların Dengelenmesi, Tetik Prosesler

  -      Layout ve Fabrika Planlama

  -      Layout Türleri: İş Atölyesi Yerleşimi, Proje Atölyesi Yerleşimi, Akış Hatları, Transfer Hatları,

  -      Hücre Sistemleri

  -      U,L,S Tipi Hücreler

  -      Zincir, Çevrim, Ağaç Dizilimleri

  -      Ayrıştırma metodu ile depolama ve akış sistemlerinin analizi ve kontrolü

  -      Q&Q Analizi, Miktar/Kalite Karşılaştırmaları

  -      Segmentasyon Prensibi 

  -      Layout un üretime etkisi

  Eğitimin Süresi

  Eğitimin Süresi 2 tam gündür.
   
  Katılımcı Profili


  Metod ve Proses Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Yalın Üretim ve TPM Uzmanları, Endüstri Mühendisleri
   
  Eğitimin Amacı Bu eğitim katılımcıların işletmelerinde,  Yalın Üretim Pensipleri doğrultunda tanımlanmış 7 ana israf türünü kolaylıkla görebilmelerini ve alan yerleşimleri ile bu israfları azaltmalarını hedeflemektedir. İşletmelerdeki kullanım alanlarını optimize etmeyi öğrenmek, ürünlerin ilerleyişlerine göre donanımların yerleşimlerini planlamayı öğrenmek bu eğitimin temel amacıdır. CAD ve çok detaylı Teknik Resim bilgisi olmayan katılımcılarda bu eğitimlerde kütle simulasyonu ve bloklar yardımıyla layout tasarlamayı kolaylıkla öğreneceklerdir.