değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Yalın Six Sigma - Sarı Kuşak Eğitim Programı

  LSS - Sarı Kuşak Sertifikasyon Programı

   Amaç:

  Sarı Kuşak sertifikasyonun da  genel bilgilendirme amaçlı verilen 3 günlük eğitimde DMAIC adımlardan ve bu adımların içeriklerinden bahsedilmektedir. Bu eğitim daha six sigma sigma projelerinde görev alacak çalışanlar için uygundur.

  Yalın Six Sigma programı, D-M-A-I-C hiyerarşisinde yürütülen Yeşil Kuşak ve Kara Kuşak proje takımlarında görev alan çalışanları, bu projelerde aktif rol almaları için hazırlamayı hedefler.

  Program içerisinde, Yalın Six Sigma nın tüm kavramları, D-M-A-I-C takım çantası içerisindeki tüm araçlar katılımcılara tanıtılmaktadır.

  Eğitim müfredatı, program süresince bir problem çözme stratejisini modelleyerek ilerlemektedir. Grup çalışmaları, verilerle alıştırma egzersizleri, katılımcıları eğitimin sonunda yalın six sigma takımlarındaki Sarı Kuşak rollerine hazırlayacaklardır.

  Aynı zamanda Sarı Kuşaklar, şirketlerindeki RIE (Kaizen / Rapid Improvement Event) projelerini de başarıyla yönetip yürütebilecek deneyim ve becerilere sahip olacaklardır.

  Eğitim sonunda yapılan sınav sonrasında 70 ve üstü not alan katılımcılara "Altı Sigma Sarı Kuşak Sertifikası" verilmektedir. 

  Eğitimin Süresi

  Bu eğitimin süresi ardışık 3 gündür.
  Katılımcı Profili Üretim Mühendisleri, Metod ve Proses Mühendisleri, Lean Six Sigma Kuşak Proje Takımlarınlarına Aktif Olarak Katılacak Beyaz Yakalılar, Üretimden Sorumlu Formen ve Takım Liderleri, 
  Eğitimin Amacı Bu eğitim kurum olarak Yalın Sigma  benimsemiş şirketlerdeki çalışanlara Yalın Sigma  yapısını ve metodolojisini, bu metodolojiyi doğru ve etkin uygulayabilmek için gerekli adım taşlarını öğretir. İşletmedeki tüm birimlerinin aktif olarak Yalın Sigma Kuşak Projelerinin bir parçası olmaları bu eğitim paketinin temel hedeflerindendir.