değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • tpm

  TPM - Toplam Üretken Bakım

  StCC  şirketlerdeki beyaz ve mavi yakalı çalışanlar için farklı sevilerde  TPM eğitim paketi hazırlamıştır. StCC bu paketi yalnızca şirketler bazında vermekte olup bağımsız bireysel katılımcılara açık değildir.

  Bu eğitim programının sonunda şirket çalışanları; “TOPLAM VERİMLİ BAKIM/ÜRETİM” mantığını anlayacaklar, şirketlerindeki ekipman verimini etkileyen kayıpların analizini ve bu kayıpların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm yöntemlerinin üretilmesi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

  Aynı zamanda 8 sütunun her birinin şirket içerisinde etkili çalışabilmesi ve kurumsal kültürün bir parçası olabilmesi için gereken araç ve elementler şirket çalışanlarına öğretilecektir.

  İçerik:

  Eğitimin Süresi

   
  TPM paketi içerisindeki modüller şirketlerin katılımcılarının yetkinlik seviyelerine göre ölçeklendirilerek ayrı ayrı verilmektedirler. Modül içerikleri ve eğitim süreleri çalışılan şirket yöneticileri ile birlikte değerlendirilerek çalışılmaktadır.

  Katılımcı Profili

   

  Üretim Mühendisleri, Metod ve Proses Mühendisleri, Üretimden Sorumlu Formen ve Takım Liderleri,  

  Eğitimin Amacı

   

   

  Bu eğitim kurum olarak TPM modelini benimsemiş şirketlerdeki çalışanlara 8 sütunlu TPM yapısını ve metodolojisini, bu metodolojiyi doğru ve etkin uygulayabilmek için gerekli adım taşlarını öğretir.Kurumun tüm birimlerinin aktif olarak TPM in bir parçası olmaları bu eğitim paketinin temel hedeflerindendir. Burada amaçlanan kurum içerisindeki her türlü donanımın kurum çalışanlarınca "benim ekipmenım" olarak sahiplenilmesini sağlamak ve donanım verimini en üst seviyeye çıkararak kültürü oluşturmak bu eğitim programının çıktılarındandır.