değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Triz

  TRIZ

  TRIZ, sorunlara mekanik ve detay çözümler yaratan bir teknik olmayıp, sadece mevcut durumun geçmiş deneyimlerin bir kombinasyonu olduğu varsayımından hareket eden ve  bu doğrultuda düşünce sistematiği sunan bir yöntemdir.

  TRIZ ve beraberinde getirdiği Sistematik İnovasyon mevcut durumun analizini ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını organize ederken, inovasyonun tipik özelliği olan beraberindeki  riskleri de tanımlanabilir ve yönetilebilir hale dönüştürmektedir. Çünkü yenilikler karşılaşılan problemlere karşı geliştiren çözümdür. Karşılaştığınız her hangi bir soruna karşılık geliştirdiğiniz çözümün gerçekten çözüm olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü her çözüm kendi sorununu yaratır. Bu da sizi kısır döngü içine sokar ve çözümsüzlüğe götürür. Oysa aksiyon sorun karşısındaki, reaksiyon sorunu tahmin edebilirseniz çözümü ona göre hazırlayabilirsiniz.

  Bu yüzden TRIZ analitik bir –öyle düşünebilme- becerisidir. Düşünebilme becerisi kısa zamanda edinilemez.

  StCC tarafından hazırlanan TRIZ öğrenme programı 1 yıla yayılmış 4 modülden oluşmaktadır. Her modül 3 günlük sınıf eğitimi içermektedir. Modüller arasında 10 hafta süreyle takımlar halinde workshoplar yapılmakta kazanılan deneyimler ile karşılaşılan güçlükler ve açmazlar tartışılmaktadır.

  Ancak bu sürenin eğitime katılan aday, kendi görsel analitik zihin haritasını kurabilecek ve çelişkiler arasında empati kurabilecek seviyeye gelmektedir.

  İçerik:

  - Modül 1:

  - Modül 2 :

  - Modül 3:

  - Modül 4:

  Eğitimin Süresi

   

   

   

    

  Toplam 12 gün sınıf eğitimi

  • Modül 1       3 gün

  • Modül 2       3 gün

  • Modül 3       3 gün

  • Modül 4       3 gün

  Katılımcı Profili

  Analitik kişilik yapısına yatkın Üretim Mühendisleri, Metod ve Proses Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri..