değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • DFMA

  DFM/A Üretim ve Montaj İçin Tasarım

  DFMA, ürünü daha geliştirme aşamasındayken dizayn ve üretimi birbirine entegre edip inceleyen bir tekniktir. Ürünün üretilebilirliğinin ve montaj edilebilirliğinin kolaylığını incelemek ve ölçmek  için bir dizi nümerik değerlendirme metodu kullanılır.DFM, montaj sonrası ürünü oluşturacak parçaların (komponentlerin) kolay üretilebilirliğini tasarlama metodudur. Aynı zamanda DFM, üretimde kullanılacak en uygun maliyetli proses ve malzemeyi, ürünün daha tasarım aşamasında belirleyebilmek için kullanılan bir araçtır.DFMA aynı zamanda ürünün komponentlerinin niteliklerinin ve fonksiyonel özelliklerini geliştirerek üründeki parça sayının minimize edilmesini hedefler.Daha da önemlisi, DFMA basit nümerik değerlendirme metotları ile üretim ve montajdaki Yalın Üretimin 7 önemli israfının minimize edilmesini destekleyen en önemli tasarım geliştirme araçlarından biridir.StCC tarafından hazırlanan bu program, şirketlerin ürün tasarım süreçlerinde çalışan tasarımcı ve mühendislerin becerilerini geliştirmeyi amaçlarken aynı zamanda ürün geliştirme sürecine metot, proses ve üretim mühendislerini katmayı ve onlarında becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede daha iyi tasarımın yanında daha ucuz ve daha kolay üretilebilir ürünlerin geliştirilmesi de sağlanacaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar fonksiyonel analiz yöntemleri ile primer ve sekonder komponentleri tanımlayacaklar, tasarladıkları ürünün dizayn verimi hesaplayacaklardır. Bununla birlikte ürünün montajı sırasında kavrama, tutma, yerleştirme ve sabitleme analiz performanslarınıda hesaplayarak şirketlerine aşağıdaki katkıları sağlayacaklardır:Ürünlerin tasarım ve üretim hazırlık süreleri azaltılarak pazara daha kısa sürede girmeleri sağlanacaktır.Üründeki parça sayısı azaltılarak daha ucuz ve daha yalın ürünlerin tasarlanması sağlanacaktır.Ürünün daha kısa sürede üretilmesini gerçekleştirecekler ve Yalın Üretim sürecindeki kayıpları tasarım aşamasında azaltacaklardır.

  Eğitim Programı:

  - Yeni Ürün Geliştirme Süreci

  - DFMA ya giriş

  - DFM – Üretim İçin Tasarım Bölüm 1:

  - DFA – Montaj İçin Tasarım

  - DFM – Üretim İçin Tasarım Bölüm 2:

   

  Eğitimin Süresi

  Eğitimin süresi 3 gündür.  

  Katılımcı Profili

  Proje Liderleri, Proje Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Kıdemli Tasarımcılar, Metod ve Proses Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Kalite Mühendisleri..

  Eğitimin Amacı

   

   

   

  Bu eğitimle katılımcılara ürün geliştirme ve pazara sunma süreçlerinin optimize edilmesi, daha az parça kullanarak basit ve yalın tasarım geliştirme becerisi kazandırmak hedeflenmiştir.Bununla birlikte daha ürünün tasarımı sırasında üretimindeki güçlüklerin farkedilerek giderilmesi ve optimum operasyonlarla daha kolay erişilebilir kalite kriterlerine göre basit ve hızlı üretim koşullarının sağlanması temel hedeflerdendir.  

  Eğitim sırasında yapılacak çalıştaylardaki senaryolarda elde edilecek veriler için uygulamalar yapılacaktır. Eğitime katılanların eğitim sertifikası alabilmeleri için, eğitimin üçüncü gününde yapılacak sınavda %70 performans göstermesi beklenmektedir.