değer yaratır / creates value
 • Stcc GooglePlus
 • Stcc Facebook
 • Stcc Mail
 • Black belt

  LSS - Kara Kuşak Sertifikasyon Programı

  StCC tarafından genel katılıma açık olarak hazırlanan Kara Kuşak Sertifikasyon programı aşağıdaki üç temel konuya odaklanmıştır:

  StCC nin sertifikasyon programında Temel olarak katılımcıların eğitim sonrası şirketlerinde sürekli bir başarı yaratmaları, süreçlerini iyileştirmeleri, bilgi alışverişi ve öğrenmeyi arttırmaları hedeflenmektedir.

  StCC tarafından yetiştirilen kara kuşak adaylarından sertifikasyon programı sonrasında problem çözme ve iyileştirme Takımlarına liderlik yapmaları ve proje süreç sonuçlarını yönetime raporlamaları; Müşteri memnuniyeti ve verimlilik artışıyla ilişkili süreçlerin takibini ölçmeleri, geliştirmeleri ve kontrol etmeleri; Tekniksel uzmanlıklarını, problem çözme süreçlerinde etkin olarak kullanabilmeleri beklenmelidir.

  StCC Yalın Sigma Kara Kuşak Sertifikasyon Programı, DMAIC metodolojine göre her ay 5 gün olmak üzere ardışık beş ay, toplam 5 modül (4+5+5+5+4) ve 23 gün süren uygulamalı bir eğitimdir. Kara Kuşaklar’ dan eğitim süresince gerçek ve finansal getiri sağlayacak, dolayısıyla başarıları parasal olarak değerlendirilebilecek birer proje yürütmeleri istenir. Projelerle ilgili gelişmeler eğitimin her aşamasında ve sonunda StCC Uzman Kara Kuşak Danışmanları tarafından gözden geçirilir, değerlendirilir ve olası açmazlardaki gereken geri besleme bilgileri paylaşılır.

  Eğitim sırasındaki uygulamalarda, her modülün sonunda yapılan ara sınavlarda, eğitimin sonunda yapılan bitirme sınavında ve projelerinde başarılı olan adaylar “Kara Kuşak Sertifikası” almaya hak kazanırlar.

  Katılımcılara aynı zamanda bir proses veya ürün iyileştirme projesini yönetmek, yürütmek ve karşılaşılan problemleri çözmek için gereken metodolojiyi, tüm süreç analiz ve iyileştirme yöntemlerini ve istatistiksel araçlarını kazandırır.  Proje yönetimi, liderlik, karar verme ve iletişim becerilerini geliştirmek ve katılımcılara analitik düşünme yeteneklerini kazandırmak eğitim programının bir parçasıdır.

  Eğitimin Süresi

   

   

   

   

   

  Toplam 23 gün

  • Tanımlama        4 gün

  • Ölçme                 5 gün

  • Analiz                  5 gün

  • İyileştirme          5 gün

  • Kontrol                4 gün

  Katılımcı Profili

   

  Çalıştıkları şirketlerin Yalın Üretim Programlarında aktif sorumlulukları olan mühendisler, Üretim Mühendisleri, Metod ve Proses Mühendisleri, Kariyerlerini Yalın Uzmanı olarak sürdürmek isteyen çalışanlar.