değer yaratır / creates value
  • Stcc GooglePlus
  • Stcc Facebook
  • Stcc Mail
  • StCC Coaching & Consulting

    Mükemmellik tutkusu ile yola çıkan St CC, müşterilerine  başarılı olmak için ihtiyaç duyduklarını belirleyip sunmak amacındadır. Müşterilerinin  kendi başarı öykülerini yaratabilecek duruma gelmelerine, ve organizasyonlarına uygun uç yöntemleri kullanabilmelerine katkıda bulunmak StCC nin esas hedefidir.   

    Çok uluslu şirketlerde yaşanan farklı boyutlardaki deneyim ve değişik iş alanlarındaki birikimler sonucu edinilen kazanımları  paylaşabilmek cesareti  ile yola çıkan St CC nin temel hedefi, çözüm ortaklarına ve danışanlarına uluslararası deneyimli elit danışmanları ve güvenilirliği kanıtlanmış metodlarla Değer Yaratmak tır.

    Hizmetlerimizin temelini değişim yönetimi ve sürekli iyileştirme oluşturuyorsa da, bu iki kavramın merkezinde insan olduğunu gözardı etmedik. Süreçleri geliştirip iyileştirmenin özünün, o süreçleri yönetenlerin değişimiyle doğru orantılı olduğunun farkında olarak   Sahada Koçluğu uzmanlık alanımız içerisine aldık.