değer yaratır / creates value
  • Stcc GooglePlus
  • Stcc Facebook
  • Stcc Mail
  • Destek Programları

    StCC, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından desteklenmekte olan TURQUALITY projesi kapsamında ikinci grupta yer alan akredite danışmanlık şirketidir.

    TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

    TURQUALITY® programındaki şirketlere StCC tarafından verilen tüm danışmanlık hizmetleri ve eğitimler %50 oranındaki teşvik kapsamına dahildir.